RUS /SWE
    Kungakronorna torde vara det viktigaste attributet näst efter årtalet och riksskölden för att variantbestämma GIIA:s ettöringar i koppar.
    Eftersom Hallborg och Hartmann hade en grövre indelning av rikssköldarna och över huvud taget inte fäste avseende vid kungakronorna är det svårt att direkt jämföra nedanstående resultat med Hallborgs och Hartmanns variantindelning.

    De olika varianterna av kungakronor är inte alltid så enkla att skilja åt. På mynt av god kvalitet går det bra, men mynt som skapats av slitna valsar eller mynt som korroderat är inte lätta att variantbestämma. Av denna anledning har en viss förenkling gjorts i variantlistan. Kungakrona 5a finns egentligen i tre olika utföranden, men det finns mellanvarianter av den och dessa mellanvarianter är inte lätta att särskilja. En förenkling har därför gjorts - kungakrona 5a är således ett samlingsbegrepp.

    Välj den krontyp du är intresserad av och klicka på en bild för att förstora den.
    Efter det att du har valt ett motsvarande alternativ, klicka på årtalet under bilden för att gå vidare till katalogen.
    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Grupp Åtsidans krontyper
1 1a
1a
Nyköping 1627
   
2 2a
2a
Säter 1627,1628; Nyköping 1628
2b
På denna krona man helt enkelt glömt bort att punsa in prydnader på kronbågarna.

2b
Säter 1627
2c
Som 2a, men tre prydnad i kronringen.

2c
Säter 1629; Nyköping 1629
2d
Som 2a, men fem punkter i kronringen.

2d
Nyköping 1629
2e

2e
Nyköping 1629
 

 

3

3a
Sju diamanter i kronringen och prydnader i form av tallkottar på kronbågarna.

3a
Säter 1628; Nyköping 1628
3b
Sju diamanter i kronringen. Som 3a, men prydnaderna på kronbågarna saknas.

3b
Säter 1628, Arboga 1628
3c
Som 3b, men fem diamanter i kronringen.

3b
Nyköping 1628
4 4a
Nio diamanter i kronringen.

4a
Säter 1628; Nyköping 1627,1628
   
5 5a
++++

5a
Säter 1628, 1629
5b
Som 5a men med prydnader på kronbågarna i form av tallkottar.

5b
Säter 1628,1629
5c
En blomma och sex stenar i kronringen. Prydnader på kronbågarna i form av tallkottar.

5c
Säter 1629
5d
Tre diamanter och fyra stenar i kronringen.

5d

Säter 1629
5-e1
Som 5a, men med blommor på kronbågarna och andra blommor i kronringen.

5-e1

Säter 1629
5-e2
Som 5-e1, men blommorna i kronringen och på kronbågarna är av annan typ.

5-e2

Säter 1629
5f
Tre blommor och fyra stenar i kronringen.

5f
Säter 1629
5g
Den ofullbordade kronan. Prydnaderna har totalt glömts bort.

5g
Säter 1629
 
6a
Sju diamanter i kronringen. Infästning mot buktig rikssköld.

6a
Säter 1629,1630
6b
Tre blommor och fyra diamanter i kronringen. Infästning mot buktig rikssköld.

6b
Säter 1629
6c
Som 6a, men sju diamanter i kronringen. Infästning mot rak rikssköld.

6c
Säter 1629
6 6d
Som 6b, men fyra diamanter och tre blommor i kronringen. Infästning mot rak rikssköld.

6d
Säter 1629
   
7 7a
Denna krona finns även omgiven av fristående voluter, men det är sällsynt.

7a
Säter 1629
7b
Som 7a, men med blommor på kronbågarna.

7b
Säter 1629
7c
Som 7b, men tre blommor och sex diamanter i kronringen.

7c
Säter 1629
8 8a
Tre blommor och fyra diamanter i kronringen.

8a
Säter 1630, 1631
8b
Som 8a, men prydnader i form av tallkottar på kronbågarna.

8b
Säter 1630, 1631
 
9 9a
9a
Säter 1630, 1631
   
10 10a
10a
Arboga 1627
10b
10b
Arboga 1627, 1628