RUS /SWE
    För nyköpingsöret 1628 gäller att orden NOVA och NICOPENS alltid ingår i frånsidans omskrift. Gripens vinfjädrar är alltid uppåtvända och årtalet skrivs vanligen MDC XXVIII. Några av varianterna saknar M i årtalet.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande tablå.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.
Rikssköld Kungakrona Frånsidans krona Viktiga kännetecken Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Ytterligare känne-tecken Vals-ställnn Raritet Variant
I-1
I-1
2a
2a
12
12
  CVPRE ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
Två punkter under gripen     198
198
I-2
I-2
2a
2a
12
12
  CVPRE ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
      199
199
II-1
II-1
2a
2a
12
12
  CVPRE ADOLPH SVE GOTH MM1
MM1
    R 200
200
SVEC GOTH MM1
MM1
      201a
201a
↑↓   201b
201b
CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
      202
202
En punkt under gripen     203
203
Två punkter under gripen     204
204
Tre punkter under gripen     205
205
MM4
MM4
      206
206
CVPERA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
    R 207
207
M saknas i årtalet CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
R 208
208
Ros efter CVPREA   R 209
209
13
13
M saknas i årtalet CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
    R 210
210
M finns i årtalet CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
  ↑↓   211
211
II-2
II-2
2a
2a
12
12
  CVPRE ADOLP SVE GOT MM1
MM1
    R 212
212
ADOLPH SVE GOTH MM1
MM1
      213
213
CVPREA ADOLP SVE GOT MM1
MM1
    R 214
214
 
II-3
II-3
4a
4a
12
12
  CVPREA ADOLPH SVE GOTH MM1
MM1
    R 215
215
SVEC GOTH MM1
MM1
      216
216
MM4
MM4
      217
217
III-1
III-1
3c
3c
12
12
  CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
  ↑↓   218
218
CVPERA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
  ↑↓ XR 219
219
 
III-1
III-1
  Rosor på ömse sidor om skölden
3a
3a
12
12
  CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
    R 220a
220a
MM4
MM4
  ↑↓ R 220b
220b
CVPERA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
  ↑↓ R 221
221
MM på ömse sidor                 om kungakronan 
CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM4
MM4
MM 3 på ömse sidor                 om kungakronan 
↑↓ XR 222
222
MM 3a på ömse sidor                 om kungakronan 
  XR 223
223
13
13
MM  på ömse       sidor om kungakronan 
CVPREA ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
MM 3 på ömse sidor                 om kungakronan 
  XR 224
224
MM 3a på ömse sidor                 om kungakronan 
  XR 225
Шведские монеты 17 века
225
III-2
III-2
3c
3c
12
12
  CVPRE ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
  ↑↓ XR 226
226