RUS /SWE

Säter

  
   Alla objekt i katalogen är kopplade till en siffra 1,2,3 och så vidare. De mynt som har få skillnader från det ursprungliga originalet har beteckningen i form av bokstäver a,b,c med mera.
    Mynten från varje år är uppdelade i grupper och undergrupper. Uppdelningen i grupper är gjord i kronologisk ordning för varje årgång som betraktas. Fördelningen har till en stor del styrts av sköldtyper och krontyper. Antalet undergrupper har bestämts utifrån de kännetecknande detaljer som de olika mynten har för varje år. I vissa årtal har fördelningen, förutom enligt sköldtyper och krontyper, även varit efter myntmästarens tecken, Wasadynastins vapen, datumplacering med mera.
    För att söka fram ett mynt i katalogen behöver man först söka upp vilken grupp myntet räknas till och sedan söka efter själva myntet i underkategorier. När underkategorin är vald ska man avgöra vilket nummer objektet har – 1,2,3 och så vidare.
    För att markera ordens början och slut i omskrifterna användes interpunktionstecken. Efter förkortade ord användes särskilda sådana tecken, men ibland blandades dessa interpunktionstecken ihop vilket ger en uppsjö av varianter för den som ger sig i kast med att studera detta. I föreliggande arbete ges interpunktionstecknen ingen betydelse för variantindelningen eftersom de nästan är omöjliga att läsa på slitna mynt och på mynt som framställts med slitna valsar.
    Information om detta kommer möjligen att läggas in senare.

    Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:
    F - förekommer, men är inte vanlig
    R - sällsynt
    XR - mycket sällsynt, färre än 10 ex kända
    Unik - endast ett ex är känt

NyköpingArboga