RUS /SWE
    År 1630 hade produktionen av kopparmynt sjunkit till en lägre nivå än året innan. Detta fick till följd att antal varianter år 1630 inte blev lika omfattande som år 1629.
    För ettöringarna av koppar 1630 börjar omskriften på åtsidan vanligen med GVST, men även GVSTA förekommer. Detta har vi låtit ligga till grund för att dela in mynten i två huvudgrupper.
    Prydnaden kl 12 på frånsidan är alltid av typ 2 och endast ett myntmästarmärke förekommer, men det är också relativt vanligt att myntmästarmärket utelämnas.
    För valören gäller att det oftast (men inte alltid) är punkt före och efter 1:an samt punkt före ÖR. Valörformatet resulterar i undervarianter i tabellen.
    Ibland förekommer motvända sidor och det ger upphov till undervarianter i tabellen. Punkter finns i pilvinklarna i olika kombinationer som också ger upphov undervarianter.
    Så här långt är det ganska enkelt att variantbestämma Säter 1630. Det stora problemet är att det har visat sig väldigt svårt att skilja på kungakronor av typen 7a och 8a. Vi har till och med hittat exempel på att denna krona kan vara en kombination av typ 7a och 8a. Av den anledningen har vi inte skilt på dessa två kronor i tabellen i grupp 2. Det är dock fortfarande meningsfullt att generellt skilja på dem eftersom typ 8a inte förekommer i grupp 1. Den förekommer inte heller på ettöringar från år 1629.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Prydnaden högst upp på alltid typ 2 detta år.
Myntmästarmärket är alltid typ 4 detta år.

1. GVSTA i åtsidans omskrift.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona

Ord i frånsidans omskrift

Ord i åtsidans omskrift MM valör format Motv sidor Punkter i pilvin-klarna Ytterli- gare info Rari-tet Var.nr Foto
VII
VII
7a
7a
15
15
CVPREA D( )ALARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen Voluter vid kunga- kronan R 134
134
SVE GOTO VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen   R 135
135
DA( )LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen   R 136
SVE GOTO VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen   XR 137
137
17
17
CVPREA DA( )LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR ingen XR 138
138
2. GVST i åtsidans omskrift.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM valör format Motv sidor Punkter i pilvin-klarna Ytterli- gare info Rari-tet Var.nr Foto
VII
VII
7a&8a
7a
13a
13a
?? DALARENSIS SVE GOT VAN sakn.         Unik 139
139
15
15
CVPRE DALARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen     140
DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   två punkter i övre   R 141
141
SVEC GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   övre   UNIC 141 ½
141 ½
CVPREA DALARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen   UNIC 141 ¾
141 ¾
SVEC GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   övre     142
142
D ( ) ALARENS SVEC GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   två punkter i övre   F 143a
143a
  övre     143b
143b
DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ÖR   ingen   F 144a
144a
  övre     144b
144b
↑↓ övre     144c
144c
▪1 ▪  ▪ ÖR   övre     144d
144d
SVE GOTO VAN ja ▪1 ▪    ÖR   ingen   R 145
145
SVEC GOT VAN ja ▪1      ÖR   övre   F 146a
146a
▪1 ▪    ÖR   ingen   F 146b
146b
  övre     146c
146c
  övre och undre     146d
146d
↑↓ övre   F 146e
146e
▪1 ▪   ▪ ÖR   övre   F 146f
146f
DA( )LARENSIS SVEC GOT VAN ja ▪1 ▪    ÖR   övre   R 147
147
16
16
CVPREA DALARNSIS SVE GOT VAN sakn. ▪1 ▪    ÖR   övre och undre   R 148
148
VAND sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre   R 149
149
DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 150
151
VAND ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 151
151
17
17
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja   1 ▪   ▪ ÖR   övre och två i undre   F 152a
152a
  övre och undre     152b
152b
↑↓ övre och undre   R 152c
152c
▪1 ▪    ÖR   ingen   F 152d
152d
  övre     152e
152e
↑↓ övre   F 152f
152f
↑↓ övre och under   F 152g
152g
▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   F 152h
152h
↑↓ övre och undre   F 152i
152i
ADOOLF
SVE GOT
VAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och tva i undre   XR 152 ½
152 ½
17½
17½
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT VAND ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 153
153
18
18
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 154a
154a
↑↓ övre (kanske även undre)   R 154b
154b
VAND ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 155
155
WAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 156
156
DALARENSIS SVE GOT VAN sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   F 157a
157a
↑↓ övre och undre   XR 157b
157b
VAND sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR ↑↓ övre och undre     158
158
8b
8b
16
16
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAN sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 159
159
DALARNSIS SVE GOT VAND sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 160
160
17
17
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   R 161
161
DALARENSIS SVE GOT VAN sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 162
162
9a
9a
17
17
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT WAN ja 1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 163
163
VAND ja 1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 164
164
SVEC GOT WAN ja 1 ▪   ▪ ÖR   ??   XR 165
165
18
18
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT VAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR   övre och undre   XR 166
166
DALARENSIS SVE GOT WAN sakn. 1 ▪     ÖR   i alla fyra pilvin-klarna   R 167
19
19
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAND sakn. ▪1 ▪   ▪ ÖR ↑↓ övre och undre Trubbig pilvin-kel XR 168
168