RUS /SWE
     1631 blev sista året för Gustav II Adolfs ettöringar. En blygsam produktion jämfört med de föregående åren resulterade i relativt få varianter varav flera är sällsynta.
    Prydnaden kl 12 på frånsidan är alltid av typ 2. Myntmästarmärke förekommer endast i undantagsfall.
     För valören gäller att det så gott som alltid är punkt före och efter 1:an och före ÖR (undantag kan förekomma som variation). Punkter finns alltid i pilvinklarna.
Klicka på respektive nummer för att få mer information.

Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Prydnaden högst upp på alltid typ 2 detta år.
Myntmästarmärket är alltid typ 4 detta år.

Riks-sköld Kunga krona Frånside krona

Ord i frånsidans

omskrift

Ord i åtsidans omskrift MM valör format Punkter i pilvinklarna Motv sidor Rari-tet Var.nr Foto
VII
VII
8a
8a
18
18
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre ↑↓   169
169
19
19
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre     170
170
21
21
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre     171
171
22
22
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   XR 172
172
23
23
VAND saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   XR 172 ½
172 ½
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 173
173
CVPREA DALARENSIS SVE GOT VAND saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 174
174
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 175
175
 
VII
VII
9a
9a
18
18
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre     176
176
19
19
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre     177
177
20
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 178
178
21
21
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAND saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre ↑↓ R 179
179
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 180
180
CVPREA DAL()ARENSIS SVE GOT WAN ja ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 181
181
23
23
CVPREA DALARENSIS SVEC GOT VAN saknas ▪1 ▪   ▪ ÖR övre o undre   R 182
182