RUS /SWE

    För nyköpingsöret 1627 gäller att myntmästarmärket är av typ MM1. Inga variationer verkar finnas för valörens format. I åtsidans omskrift ingår alltid orden SVEC GOTH.

Högst upp på åtsidan finns ibland en liten prydnad av samma utförande som ibland förekommer högst upp på frånsidan på sätermynten. Denna prydnad är av typen 6.

Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av nedastående tablå. Det har varit mycket svårt att fastställa hur sällsynta vissa varianter är. Det har därför blivit en del gissningar. Förhoppningsvis kommer detta att klarna i framtiden.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Nedåtvända vingfjädrar på gripen
Rikssköld Kungakrona Frånsidans krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift Årtalets format Vals-ställn Ytterligare kännetecken Prydn kl 12 på åsidan Rari-tet Variant
I-1
I-1
1a
1a
12
12
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P FI XXV2       XR 183
183
XXVII       R 184
184
M P F  XXVII     Typ 6 R 185
185
2a
2a
12
12
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P F  XX7         186a
186a
↑↓   Typ 6 F 186b
186b
NOVA CVPREA NICOPENSIS ADOLPH M P F XX7   En båge på var sida om kungakronan   187
187
12 utan kronring
12 utan kronring
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P F XX7     Typ 6   188a
188a
↑↓   Typ 6 R 188b
188b
24
24
NOVA CIVITATIS NICOPENSIS ADOL M P FI Arabiska siffror under gripen       XR (Två exemplar kända) 189
189
 
I-2
I-2
2a
2a
12
12
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P F XX7         190
190
12 utan kronring
12 utan kronring
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P F XX7         191
191
 

2.Uppåtvända vingfjädrar på gripen
Rikssköld Kungakrona Frånsidans krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift Årtalets format Vals-ställn Ytterligare kännetecken Rari-tet Variant
I-2
I-2
2a
2a
12
12
NOVA CVPR NICOPENS ADOLPH M P F XXVII ↑↓   R/XR 192
192
NOVA CVPRE NICOPENSIS ADOLPH M P F XX7   Stjärnor som interpunktionstecken   193
193
NICOPENS ADOLPH M P F XXVII   Stjärnor som interpunktionstecken R 194a
194a
↑↓     194b
194b
12 utan kronring
12 utan kronring
NOVA CVPR NICOPENS ADOLPH M P F XXVII ↑↓   R/XR 195
195
NOVA CVPRE NICOPENS ADOLPH M P F XXVII ↑↓   F 196
196
 
II-1
II-1
2a
2a
12
12
NOVA CVPRE NICOPENS ADOLPH M P F XXVII     R/XR 197
197