RUS /SWE

    Av alla Gustav II Adolfs kopparmynt uppvisar Säter 1629 den absolut största variantrikedomen. Det finns så många varianter och undervarianter att man kan fråga sig om det är möjligt för en enskild samlare att få sin myntsamling komplett.
    Långa och korta pilfjädrar förekommer både med och utan NOVA i omskriften. Detta har vi låtit ligga till grund för att bilda fyra huvudgrupper av varianter.
    Vi tycker oss ha sett tre olika myntmästarmärken, och vi har identifierat dem som typerna 1, 3 och 4. Myntmästarmärkena har legat till grund för att definiera varianter.
    Den prydnad som finns kl 12 på frånsidan har varit extra knepig att klassificera, men vi tycker oss ha sett typerna 1, 3 och 4. Dessa detaljer har vi hänfört till undervarianterna i tabellen.
    För valören finns flera format. Ibland är det punkt före och ibland är det punkt efter 1:an. Det händer också att punkter finns både före och efter 1:an men punkterna kan också vara helt utelämnade. Detta har vi hänfört till undervarianterna i tabellen.
    En märklig detalj är den lilla prydnaden på åtsidan mellan kungakronan och riksskölden (dock inte för sköldarna VI och VII). Den dyker upp helt sporadiskt och vi har inte kunnat skönja något mönster för när den borde finnas. Denna detalj har vi hänfört till undervarianterna i tabellen.
    För valsställningen markeras motvända sidor med motvända pilar. Valsställningen har hänförts till undervarianterna.
    I sällsynta fall förekommer det att valsar från 1628 har återanvänts och punsats om. Denna egenhet har hänförts till undervarianterna (i vissa fall har dessa ompunsningar ändå blivit egna varianter men av andra orsaker).

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Med NOVA. Korta breda pilfjädrar.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Frs pryd-nad Valör format Prydn mellan krona o RS Vals-stäl-lning Kommentar Rari-tet Var.nr Foto
IV
IV
5a
5a
13
13
CVPREA DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1 ÖR finns ↑↓ Årt ändrat från 1628 till 29 R 52
52
 
V
V
5a
5a
13
13
CVPR DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns ↑↓   R 53a
53a
Årt ändrat från 1628 till 29.
Frs kronan dubbelpunsad
R 53b
53b
CVPRE DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR   ↑↓     54a
54a
finns ↑↓     54b
54b
5-e2
5-e2
13
13
CVPRE DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR   ↑↓   R 55
55
 
V-a
V-a
5a
5a
13
13
CVPRE DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns ↑↓   XR

55 ½

55 ½
2. Med NOVA. Langa och smala pilfjädrar.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Frs pryd-nad Valör format Prydn mellan krona o RS Vals-stäl-lning Kommentar Rari-tet Var.nr Foto
V
V
5a
5a
13
13
CVPR DALARENS SVE GOT 3
3?
4
4
1  ÖR   ↑↓   R 56
56
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR   ↑↓   F 57
57
CVPRE DALARENS SVEC GO 3
3?
4
4
1  ÖR   ↑↓     58
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR   ↑↓     59a
59a
finns ↑↓     59b
59b
DALARES SVEC GOT 3
3
1
1
1  ÖR   ↑↓   R 60
60
5-e2
5-e2
13
13
CVPRE DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR   ↑↓     61a
61a
Årt ändrat från 1628 till 29.
Frs kronan dubbelpunsad
F 61b
61b
5-e1
5-e1
13
13
CVPRE DALARES SVEC GOT 3
3
1
1
1  ÖR   ↑↓   F 62
62
 
V-a
V-a
5a
5a
13
13
CVPRE DALARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns ↑↓   XR 63
63
3. Utan NOVA. Korta breda pilfjädrar.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Frs pryd-nad Valör format Prydn mellan krona o RS Vals-stäl-lning Kommentar Rari-tet Var.nr Foto
II-2
II-2
2c
2c
12
12
CVPREA DA ( ) LARENS  SVE GOT 1
1
1
1
1  ÖR finns     F 64
64
SVE GOTH 1
1
1
1
1  ÖR finns     R 65
65
4
4
1
1
1  ÖR finns     R 66
66
 
V
V
5a
5a
13
13
CVPR DALA ( ) RENS SVEC GOT 3
3
4
4
1 ÖR       R 67a
67a
finns     R 67b

67b
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1 ÖR       XR 68
DAL ( ) ARENS  SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR       R 69
69
CVPREA DA ( ) LARENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR       XR 70
CVPREA DALARENS SVE GOT MM sakn. 4
4
1  ÖR       XR 71
71
5-e2
5-e2
13
13
CVPREA DA ( ) LAREN  SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR       R 72a
72a
▪ 1 ▪ ÖR       R 72b
72b
 
VII
VII
6c
6c
12
12
CVPREA DA ( ) LARENS  SVE GOT 1
1
1
1
1  ÖR     2 ros omger riksvapnet F 73
73
4. Utan NOVA. Langa och smala pilfjädrar.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Frs pryd-nad Valör format Prydn mellan krona o RS Vals-stäl-lning Kommentar Rari-tet Var.nr Foto
II-2
II-2
2c
2c
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 74a
74a
  ↑↓   R 74b
74b
 
IV
IV
5a
5a
14
14
CVPRE DA ( ) LAREN  SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns       75
75
DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
1  ÖR finns     F 76a

76a
1 ▪ ÖR finns     F 76b

76b
finns ↑↓   F 76c

76c
5d
5d
13
13
CVPRE DAL ( ) ARENS  SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns     R 77
77
 
V
V
5a
5a
13
13
CVPR DALA ( ) RENS SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR       R 78
78
CVPRE DAL ( ) AREN SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns     R 79
79
SVEC GOT 3
3
1
1
1  ÖR finns       80a
80a
4
4
1  ÖR         80b
80b
DAL ( ) ARENS  SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR       F 81a
81a
finns     F 81b
81b
4
4
4
4
1  ÖR       F 82a
82a
finns ↑↓   F 82b
82b
14
14
CVPRE DA ( ) LAREN  SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns     R 83
83
4
4
4
4
▪ 1 ▪ ÖR         84a
84a
finns       84b
84b
DA ( ) LARENS SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR       R 85
85
4
4
4
4
1  ÖR finns     R 86
86
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR         87a
87a
finns       87b
87b
▪ 1 ▪ ÖR         87c
87c
finns       87d
87d
4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR finns       88a
88a
4
4
1  ÖR         88b
88b
finns   Frs prydnad #7 kan förekomma   88c
88c
▪ 1   ÖR         88d
88d
1 ▪ ÖR finns       88e
88e
▪ 1 ▪ ÖR         88f
88f
finns ↑↓     88g
88g
DAL ( ) ARENS  SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR       R 89a
89a
finns     R 89b
89b
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns     R 90
90
CVPREA DA ( ) LAREN SVEC GOT 4
4
4
4
▪ 1 ▪ ÖR finns     XR 91
91
DA ( ) LARENS  SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns XR 92
92
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns       93
93
4
4
1
1
1  ÖR         94a
94a
▪ 1  ÖR         94b
94b
finns       94c
94c
4
4
1  ÖR         94d
94d
1 ▪ ÖR         94e
94e
▪ 1 ▪ ÖR         94f
94f
finns       94g
94g
Strängar i vasaskölden R 94h
94h
▪ 1 ÖR       R 94i
94i
23
23
CVPRE DAL ( ) ARENS  SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR       XR 95
95
SVEC GOT 3
3
4
4
1  ÖR       XR 96a
96a
finns     XR 96b
96b
5b
5b
13
13
CVPRE DAL ( ) ARENS  SVE GOT 3
3
4
4
▪ 1 ▪ ÖR finns     XR 97
97
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
4
4
1  ÖR finns     R 98
98
SVEC GOT 4
4
4
4
▪ 1  ÖR finns       99
99
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT 3
3
4
4
1  ÖR finns     XR 100
100
5f
5f
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 1
1
4
4
1  ÖR finns       101
101
3
3
4
4
1  ÖR finns       102
102
4
4
4
4
1  ÖR         103a
103a
finns       103b
103b
▪1 ÖR finns       103c
103c
CVPREA DA( )LARENS  SVEC GOT 4
4
1
1
1  ÖR         104
104
 
V, Skölden sakn tofs på höger sida
V
5a
5a
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
3
3
1   ÖR      
R
105a
▪ 1 ▪ ÖR       R 105b
105b
CVPEA DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
4
4
▪ 1 ▪ ÖR       ХR 105½
105½
 
V-a
V-a
5a
5a
14
14
CVPRE DA( )LARENS SVEC GOT 3
3
4
4
▪ 1  ÖR finns       106a
106a
▪ 1 ▪ ÖR finns       106b
106b
4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓     107a
107a
finns       107b
107b
4
4
  1 ▪ ÖR finns       107c
107c
▪ 1 ▪ ÖR         107d
107d
finns       107e
107e
finns ? ↑↓     107f
107f
SVEC SVEC GOT 1
1
1
1
1  ÖR       XR 108
108
DAL( )ARENS  SVEC SVEC GOT 1
1
1
1
1  ÖR       XR 108 ½
108 ½
CVPREA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
1
1
1  ÖR finns       109a
109a
▪ 1   ÖR finns       109b
109b
▪ 1 ▪ ÖR finns       109c
109c
4
4
▪ 1 ▪ ÖR finns       109d
109d
 
V-a
V-a ,
men det saknas ett lejon på riksskölden
5a
5a
14
14
CVPRE DA( )LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR     Ett lejon saknas på riksskölden XR 110
110
 
VI
VI
5a
5a
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR       R 111a
111a
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       F 111b
111b
CVPREA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR       F 112
112
5g
5g
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
4
4
1 ▪ ÖR       R 113
113
6a
6a
14
14
CVPRE DA ( ) LAREN  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 114
114
DA ( ) LARENS  SVE GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         115
115
SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR         116a
116a
4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 116b

116b
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
3
3
1  ÖR         117
117
6b
6b
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR       R 118a
118a
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         118b
118b
4
4
  1 ▪ ÖR       R 118c
118c
CVPREA DA ( ) LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR       F 119
119
 
VII
VII


2 rosor omger riksvapnet
6c
6c
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR         120a
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         120b
120b
  ↑↓     120c
120c
SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓     121a
121a
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         121b
121b
DA ( ) LARES SVE GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR       XR 122
CVPREA DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓     123
123
DALARENS SVE GOT MM sakn. 3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 124
124
SVEC GOT MM sakn. 3
3
▪ 1   ÖR       R 125a
125a
▪ 1 ▪ ÖR       R 125b
125b
▪ 1 ▪ ÖR     Första A i Dalarens dubbelpunsat R 125c
125c
6d
6d
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS SVE GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓     126
126
 
VII
VII
6c
6c
14
14
CVPRE DA( )LARENS SVEC GOT 4
4
1
1
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓   R 127a
127a
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         127b
127b
  ↑↓     127c
127c Myntet är antingen 127a eller 127c.
    Det som skiljer dessa varianter är frĺnsidnas prydnad kl 12. 
    Prydnaden är inte tydlig pĺ detta mynt, men den liknar
    mer typ 3 än typ 1

    Slutsatsen är därför att myntet är en 127c
CVPREA DA( )LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         128a
128a
  ↑↓     128b
128b
DA( )LARNS SVEC GOT 4
4
3
3
1 ÖR       XR 128½
128½
DALARENS SVEC GOT MM sakn. 3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 129
129
7a
7a
15
15
CVPREA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR         130
130
7b
7b
15
15
CVPREA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 131
131
7c
7c
14
14
CVPRE DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR   ↑↓   R 132
132
15
15
CVPREA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       R 133
133
CVPERA DA ( ) LARENS  SVEC GOT 4
4
3
3
▪ 1 ▪ ÖR       XR 133 ½
133 ½