RUS /SWE
    1627:orna kan indelas i två huvudgrupper - Valören i nedre vinkel eller Valören i pilarnas sidovinklar.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Valören i nedre vinkel.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift Frs pryd-nad Utformning valör MM Ytterligare kännetecken Rari-tet Var.nr Foto
I-1
I-1
2a
2a
11
11
CVPRE DALARNA SVEC GOTH 1
1
1 ▪ ÖR 1
1
    1
1
CVPREA DALARNA SVEC GOTH 1
1
1 ▪ ÖR 1
1
    2
2
DALRANA SVEC GOTH 1
1
1 ▪ ÖR 1
1
  XR 3
3
 
I-2
I-2
2a

2a
11
11
CVPRE DALARNA SVEC GOTH 6
6
1 ▪ ÖR 1
1
  R 4
4
CVPREA DALARNA SVEC GOTH 6
6
▪1 : ÖR▪ 1
1
    5
5
 

2. Valören i pilarnas sidovinklar.
Rikssköld Kunga krona Frånside krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift Frs pryd-nad Interpunktion MM Ytterligare kännetecken Rari-tet Var.nr
Foto
I-2
I-2
2a
2a
11
11
CVPRE DALARENS SVEC GOTH 5
5
Stjärnor 1
1
    6
6
6
6
Stjärnor 1
1
    7
7
CVPREA DALARENS SVEC GOTH 6
6
Punkter 1
1
    8
8
12
12
CVPRE DALARENS SVEC GOTH 1
1
Punkter 1
1
Trubbig pilvi.   9a
9a
Rät pilvinkel   9b
9b
Spetsig pilv.   9c
9c
Mycket sp.pilv   9d
9d
Stjärnor 1
1
  R 9e
9e
CVPREA DALARENS SVEC GOTH 1
1
Punkter 1
1
    10
10
2b
På denna krona man helt enkelt glömt bort att punsa in prydnader på kronbågarna.
2b
12
12
CVPRE DALARENS SVEC GOTH 1
1
Punkter 1
1
  UNIK 11
11