RUS /SWE
    För nyköpingsöret 1629 gäller att det alltid är likvända sidor och gripen har alltid uppåtvända vingfjädrar.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Med GVSTAVUS
Riks-sköld Kunga-krona Frånsidans krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Ytterligare känne-tecken Raritet Variant
II-2
Шведские короны 17 века
II-2
2a
Шведские короны 17 века
2a
12
12
NOVA CVPREA NICOPENS XXVIIII ADOLPH SVEC GOTH MM1
MM1
  R 227
Шведские монеты 17 века
227
2e
2e
12
12
CVPREA N ( ) ICOPENS XXIX ADOLP SVE  GOT MM1
MM1
    228
Шведские монеты 17 века
228
En punkt under gripen   229
Шведские монеты 17 века
229
Två punkter under gripen F 230
Шведские монеты 17 века
230
NI ( ) COPENS XXIX ADOLP SVE  GOT MM1
MM1
  XR 230 ½
Шведские монеты 17 века
230 ½
2d
2d
12
12
CVPREA N ( ) ICOPENS XXIX ADOLP SVE  GOT MM1
MM1
    231
Шведские монеты 17 века
231
 
II-3
II-3
4a
4a
12
12
CVPREA N ( ) ICOPENS XXIX ADOLPH SVE  GOTH 1
MM1
  F 232
232

2. Med GVST
Riks-sköld Kunga-krona Frånsidans krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Ytterligare känne-tecken Rari-tet Variant
II-2
II-2
2c
2c
12
12
CVPREA N()ICOPENS XXIX ADOLP SVE GOT 1
MM1
    233
233
SVEC GOT 1
MM1
    234
234