RUS /SWE
    Det finns 13 olika krontyper på Nyköpingsmynt och 16 på Sätermynt. Mynt från Avesta myntverk präglades med 2 olika krontyper.
     Vapenkronans huvudtyper har är betecknade med siffror 1,2,3 och så vidare. Varianter av vapenkronan är betecknade med siffror och bokstäver, till exempel 25a, 25b och så vidare.
     ВAlla krontyper är presenterade i kronologisk ordning, det vill säga, i den ordningen som de började förekomma på mynt. Självklart betyder det inte att en ny typ började förekomma först när den förra myntades färdigt. Flera typer av kronor användes parallellt.
     Kronans huvudtyp och dess variationer är alltid placerade bredvid varandra i tabellen, trots att det kan ha gått flera år mellan deras användning och under den tiden användes andra typer av kronor. Detta gäller särskilt den 25:e typen som började myntas år 1636 och sedan användes igen under åren 1640-1642 tillsammans med sina variationer 25a, 25b och 25c.

    Välj den krontyp du är intresserad av. Efter det att du har valt ett motsvarande alternativ, klicka på årtalet under bilden för att gå vidare till katalogen.
Åtsidans krontyper
1

Nyköping 1633, 1634
2

Nyköping 1633, 1634
3(1+2)

Nyköping 1633, 1634
4

Nyköping 1634
5

Nyköping 1634
6

Nyköping 1634
7(5+6)

Nyköping 1634
8

Nyköping 1634
9

Nyköping 1634
10

Nyköping 1634
11

Nyköping 1634
12

Nyköping 1634, 1635
12a

Nyköping 1635
13

Nyköping 1635, 1636
13a

Nyköping 1635
14

Nyköping 1635, 1636
15

Nyköping 1635, 1636
16

Säter 1635, 1636
16a

Säter 1636
17

Säter 1635
17a

Säter 1635
17b

Säter 1635, 1636
18

Säter 1636
18a

Säter 1636
19

Säter 1636
19a

Säter 1636
19b

Säter 1636
20

Säter 1636
20a

Säter 1636
20b

Säter 1636
20c

Säter 1636
21

Säter 1636
22

Säter 1636, 1640, 1641, 1642
22a

Säter 1641, 1642
22b
Säter 1641, 1642
22c

Säter 1641, 1642
23

Säter 1637
23a

Säter 1637
23b

Säter 1637
24

Säter 1637
24a

Säter 1637
25

Säter 1637, 1638
26

Säter 1637, 1638
27

Säter 1638
28

Säter 1642
28a

Säter 1642, Avesta 1644,
1645
29

Avesta 1644, 1645
29a

Avesta 1653, 1654    År 1633
    Under året 1633 används det två krontyper – 1 och 2. Vissa mynt har de två krontyperna samtidigt, där de två övre kronor är av typen 1 och den undre är av typen 2. Andra placeringskombinationer förekommer inte.

    År 1634
    Under år 1634 används alla krontyper av 1633 års typ. Förutom dessa har gravören "A" under året 1634 tagit fram ytterligare fyra krontyper – 4,5,6,8. Alla, förutom typ 4, har marginella skillnader med varandra. Vissa mynt har, på samma sätt som under år 1633, två krontyper avbildade samtidigt – de två övre kronor är av typen 5 och den nedersta är av typen 6. Gravören "B" har utvecklat fyra krontyper – 9, 10, 11, 12. Förmodligen beror det på estetiska motiv att vissa av dessa används sällan (typ 9), medan andra finns i användning även under år 1635 (typ 12).

    År 1635
    På samma sätt som i fallet med den kungliga kronan använde man Nyköpingkronan av 1634 års typ (typ 8) under en viss tid i Säter under detta år. Senare utvecklades tre nya typer av statskronan i Säter – 16, 18 och 19. Alla de har marginella skillnader om man jämför dessa med varandra. Typer 16 och 19 användes även under år 1636. I Nyköping tar man fram, förutom typen 12, två nya typer – 13 och 14.

    År 1636
    Under år 1636 används både 6 nya krontyper (17, 20-25) och två krontyper från 1635 – 16 och 19 i Säter. Kronor av typ 19, 20, 21 och 22 har vissa likheter i utformningen, det gäller även typ 18 från år 1635. Varianter med beteckning 23, 24, 25 skapar en annan grupp av utformningsmässigt liknande kronor. Det är just variationer av den 23:e typen som även används på 1 öringar från åren 1638-1641. I Nyköping använder man kronor av typen 13 och 14 från år 1635 och en ny typ – 15.

    År 1637-38
    Under dessa år uppkommer det flera nya typer – 26, 27, 28, 29, 30. Typen 26 kopierar en grupp av typer 23-25 från år 1636.

    År 1640-42
    År 1640 används typen med beteckning 22 som förekom på mynten fyra år tidigare. Denna krontyp har också varit dominerande under några nästkommande år. På grund av den långvariga användningen har kontrollmärken förstörts något under dessa år, avbildningarna på mynten har blivit sämre för varje år som gått (typer 22a, b, c). Detta syns tydligt på mynten från år 1642. Under detta år har nästan alla matriser tillverkats med hjälp av gamla kontrollmärken. Kronor av typen 22 har använts fram till slutet på 1642 då en ny krontyp kom – 31. Det intressanta är att om varianten 22 har tillverkats av gravören "A" så har varianten "31" mest troligt tillverkats av gravören "B". Detta är den enda typ som gravören "B" har tillverkat under perioden mellan år 1640 och 1654.

    År 1644-45
    När man under år 1644 återupptog prägling av mynt i Avesta efter ett års avbrott har vissa mynt fått den förra krontypen från Säter – 31. Man använde gamla matriser som flyttades från Säter. Trots det har man under samma år tagit fram en ny krontyp – 32. Mynten från denna serie har kommit i omlopp under år 1644.

    År 1653-54
    Under år 1653 uppkommer en variation av den 32:a typen – typ 32a.