RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kän-netecken Vals stäl-lning Rari-
tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
L2
L2
 
25
25
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
  S 202
202
 
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
    R 203
203
 
26
26
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
      204
204
 
Utan punkt i Ö   R 204a  
2
2
2
2
  2
2
      204½
204½
NEW
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
      205
205
 
27
27
14
14
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
      205½
205½
NEW
Dubbel krona     205½a
205½a
NEW
Revers regrav.     206
206
 
Revers regrav.     206a
206a
 
Dubbel krona.     206b
206b
NEW
M1
M1
 
26
26
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
    S 207
207
 
27
27
14
14
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
      208
208
 
Dubbel "S"     208a
208a
 
Dubbe krona     208b
208b
NEW
  R 209
209