RUS /SWE

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

1. Årtalet upptill, med Ros.
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga känne-tecken Vals stäl-lning Raritet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan: "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
A
A
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
  1
1
    R 3
3
New foto
2
2
p
p
p
p
      R 1
1
 
1
1
  1
1
      2
2
 
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
p
p
t
  2
2
    R 4
4
 
1
1
  1
1
      5
5
 
  R 6
6
 
B
B
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
p
p
p
p
      R 7
7
 
    8
8
 
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
p
p
        R 10
10
 
p
p
    R 9
9
 
?         S 10a
10a
 
1
1
  1
1
      11
11
 
2. Årtalet upptill, med MM
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga känne-tecken Vals stäl-lning Raritet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
A
A
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
  2
2
Arab.1 i 1633   R 12
12
 
2
2
1
1
2
2
1
1
p
p
1
1
Rom.1 i 1633   R 13
13
 
B
B
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
  1
1
  R 15
15
 
p
p
1
1
    S 14
14
 
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
p
p
1
1
    R 16
16
 
3
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
p
p
1
1
Arab.1 i 1633     17
17
New foto
17a
17a
NEW
17b
17b
NEW
Rom.1 i 1633   R 18
18
 
3. Årtalet nedtill
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga känne-tecken Motv sidor Raritet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
A
A
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
p
p
p
p
      Unik 19
19