RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
1
1
Frånside krona Åtsidans krona Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Raritet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R" och "S" Vid MM
I1
I1
22
22
1
1
1
1
1
1
    1
1
      231
231
 
1
1
    S 232
232
 
1
1
1
1
    R 233
233
 
Dubell. Ö   R 233a
233a
NEW
1
1
1
1
1
1
  Шведские монеты R 234
234
 
22a
22a
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
  swedish coins R 234½
234½
NEW
  1
1
1
1
    R 235
235
 
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
    R 236
236
 
?
?
1
1
1
1
Dubbel ros R 236a
236a
 
22b
22b
1
1
1
1
1
1
    1
1
      237
237
 
Små "2"     238
238
 
22c
22c
1
1
1
1
1
1
    1
1
      239
239
 
Dubbel "S"     239a
239a
 
Dubbel kron     239b
239b
 
Dubbel kant     239c
239c
NEW
    240
240
 
Utan "4"i 1/4   XR 241
241
 
1/0
1/0
1
1
    R 240½
240½
NEW
N
N
22c
22c
1
1
1
1
1
1
    1
1
    S 242
242
 
Dubbel kron   S 242a
242a
 
    R 243
243
 
28
28
1
1
1
1
1
1
    1
1
Små "2"   S 244
244
 
Stor "2"   S 244a
244a
 
28a
28a
1
1
1
1
1
1
    1
1
Små "2"     245
245
 
Dub "Ö"   245a
245a
 
Dub kant S 245b
245b
NEW
Dub "S" S 245c
245c
NEW
  247
247
 
2
2
2
2
1
1
    1
1
Små "2"   S 246
246