RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

1. Nyköping
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Rari-
tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
F
F
 
13
13
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Revers regraverad   S 123
123
 
14
14
9
9
3
3
3
3
3
3
+   3
3
Två sidor regraverad   S 124
124
 
G
G
13
13
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Revers regraverad     125
125
 
Revers regraverad Dubbel "4"   S 125a
125a
 
14
14
10
10
3
3
3
3
3
3
+   3
3
Revers regraverad   S 126
126
 
15
15
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Två sidor regraverad     127
127
 
10a
10a
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Revers regraverad   R 128
128
 
G1
G1
13
13
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Två sidor regraverad     129
129
 
15
15
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
Två sidor regraverad     130
130
 
2. Säter
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Rari-
tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
H
H
16
16
11
11
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
    S 131
131
 
Dubbel kant   S NEW
NEW
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    S 133
133
 
2
2
  2
2
    S 132
132
 
16a
16a
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    S 134
134
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      135
135
 
17b
17b
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      137
137
 
2
2
  2
2
    S 136
136
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    S 138
138
 
18
18
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      139
139
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      140
140
 
Krona utan ett kors   R 141
141
 
18a
18a
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      143
143
 
2
2
  2
2
    S 142
142
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
        R 146
146
 
2
2
    S 145
145
 
2
2
  2
2
    S 144
144
 
19
19
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      147
147
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      148
148
 
19a
19a
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      149
149
 
19b
19b
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      150
150
 
20
20
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    S 151
151
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      152
152
 
20a
20a
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      153
153
 
20b
20b
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    R 154
154
 
20c
20c
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    R 155
155
 
21
21
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    Unik 156
156
 
22
22
11
11
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      157
157
 
12
12
2
2
  2
2
1
1
        R 159
159
 
2
2
    R 160
160
 
2
2
1
1
1
1
  2
2
    R 161
161
 
2
2
1
1
  2
2
      158
158
 
I
I
22
22
11
11
2
2
  2
2
1
1
  2
2
    R 164
164
 
2
2
2
2
1
1
  2
2
      162
162
 
R 163
163
 
12
12
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      165
165