RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
Frånside krona Åtsidans krona Prydnad  Vals stäl-lning Ytterligare kän-netecken Rari-tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Krona mellan Vasaskolden mellan  "C" mellan Mellan kronor Vid "R"
och "S"
MM Vid MM
N
N
229a
29a
  3
3
    3
3
1
1
3
3
      274
274