RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

1. Nyköping
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Rari-
tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
E
E
12
12
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    103
103
 
S 103a
103a
 
12a
12a
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
  S 104
104
 
E1
E1
12
12
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
  R 105
105
 
13
13
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    106
106
 
13a
13a
8
8
4
4
4
4
4
4
    4
4
  R 108
108
 
4
4
  4
4
  R 107  
14
14
8
8
4
4
4
4
4
4
+   4
4
  R 109
109
 
2. Sater
Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Rari-
tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
C
C
8
8
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      110
110
 
Dubbel kant   S 110a
110a
 
Defekt Vase   S 110b
110b
NEW
Krona defekt   S 110c
110c
NEW
+?   2
2
      111
111
 
16
16
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      112
112
 
Dubbel årtalet     112a
112a
 
3
3
1
1
  2
2
      113
113
 
C1
C1
16
16
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      114
114
 
C2
C2
8
8
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
    R NEW
NEW
 
Dubbel Vase   R 115a
115a
 
16
16
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      115
115
 
Defekt Vase   S 115b
115b
NEW
3
3
1
1
  2
2
    R 116
116
 
Dubbel "5"   R 116a
116a
 
17
17
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
  2
2
    R 118
118
 
2
2
1
1
  2
2
      117
117
 
Dubbel krona     117a
117a
NEW
Defekt krona     117b
117b
NEW
17a
17a
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
        R 121
121
 
2
2
      119
119
 
3
3
1
1
  2
2
      120
120
 
17b
17b
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
  2
2
      122
122
 
Defekt Vase   S 122a
122a
NEW