RUS /SWE

Nyköping
Säter & Nyköping
Säter
Avesta
  1653  

    Alla objekt i katalogen är kopplade till en siffra 1,2,3 och så vidare. De mynt som har få skillnader från det ursprungliga originalet har beteckningen i form av bokstäver a,b,c med mera.
    
    Till exempel, för ett mynt från år 1634 ska man först titta efter datumplacering (ovanför vapnet eller under vapnet), sedan välja undergrupp efter typ av myntmästarens tecken (ros eller sköld), sedan bestämma krontyp i revers, därefter i avers och i den undergruppen ska man söka efter det specifika myntet. För mynt från daterade med år 1638 räcker det med att välja undergrupp efter krontyp i revers och sedan i avers.

    I denna katalog används samma numrering av mynt som i boken ”Variantforteckning Drottning Kristinas 1/4 Öre 1633-1654”. Men på grund av förändringar i katalogens struktur är den numera inte konsekvent. När arbetet med katalogen är slutfört kommer mynten att få ny numrering.

    Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:
    F - förekommer, men är inte vanlig
    R - sällsynt
    XR - mycket sällsynt, färre än 10 ex kända
    Unik - endast ett ex är känt