RUS /SWE

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
Frånside krona Åtsidans krona Vase Prydnad  Viktiga känne-tecken Vals stäl-lning Rari-tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Krona mellan Vasaskolden mellan  "C" mellan Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
I
I
22
22
15
15
1
1
1
1
1
1
    1
1
      210
210
 
Dubbel rosetter     210a
210a
 
Dubbel rosetter     210b
210b
 
"1640" - var.   S 210c
210c
 
Dubbel punkter i ÖR   R 210d
210d
 
    211
211
 
1
1
  1
1
    R 212
212