RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetec-ken Vals stäl-lning Rari-
tet
Var.nr Foto Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
F1
F1
 
23
23
13
13
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
      166
166
 
Dubbel "C"     166a
166a
 
Dubbel ÖR   S 166b
166b
 
Dubbel ÖR   S 166c
166c
NEW
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
      167
167
 
23a
23a
13
13
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
1
    168
168
 
2
2
2
2
  2
2
      171
171
 
2
2
2
2
1
1
1
1
  1
1
  Шведские монеты   171½
171½
NEW
2
2
2
2
  2
2
      169
169
 
Två sid.regrav.     169a
169a
 
Två sid.regrav.     169b
169b
 
Två sid.regrav.     169
169c
 
Två sid.regrav.     169d
169d
NEW
    170
170
 
J
J
 
2
3
23
13
13
3
3
3
3
1
1
1
1
  1
1
   

S

172
172
 
3
3
    3
3
    R 174
174
 
3
3
  3
3
      173
173
 
+/3
+/3
+
+
  +
+
    XR 173½
173½
NEW
23a
23a
13
13
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
      175
175
 
J1
J1
 
23a
23a
13
13
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
      176
176
 
3
3
3
3
3
3
3
3
  3
3
      177
177
 
K
K
 
23b
23b
13
13
2
2
2
2
2
2
2
2
  2
2
      178
178
 
Två sid.regrav.     178a
178a
 
Två sid.regrav.     178b
178b
 
Två sid.regrav.     178c
178c
 
Två sid.regrav.     178d
178d
 
K1
K1
 
23b
23b
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
      179
179
 
Dubbel krona     179a
179a
 
  R 180
180
 
5
5
5
5
+
+
+
+
  +
+
    S 183
183
 
5
5
5
5
  5
5
      181
181
 
+
+
+
+
+
+
+
+
  +
+
    R 184
184
 
5
5
5
5
  5
5
    S 182
182
 
24
24
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    S 185
185
 
L
L
 
23b
23b
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    S 186
186
 
24
24
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
      187
187
 
24a
24a
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    S 188
188
 
25
25
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
    S 189
189
 
Två sid.regrav.   S 189a
189a
 
Revers regrav.   S 189b
189b
 
5
5
5
5
5
5
5
5
  5
5
      190
190
 
Dubbel "4"   S 190a
190a
NEW
    191
191
 
6
6
6
6
  6
6
      192
192
 
26
26
13
13
5
5
5
5
6
6
6
6
  6
6
    S 193
193
 
L1
L1
 
24
24
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
      194
194
 
25
25
13
13
4
4
4
4
  4
4
  4
4
    R 196
196
 
4
4
4
4
  4
4
      195
195
 
Dubbel "S"     195a
195a
 
Dubbel "S"     195b
195b
 
Dubbel krona     195c
195c
 
M
M
 
24
24
13
13
8
8
8
8
4
4
4
4
  4
4
      197
197
 
Dubbel "1"   S 197a
197a
 
Dubbel Vase   S 197b
197b
 
25
25
13
13
4
4
4
4
4
4
4
4
  4
4
      198
198
 
Dubbel krona     198a
198a
 
Dubbel krona     198b
198b
 
Dubbel sköld     198c
198c
 
Dubbel "С"     198d
198d
 
M
1
M1
 
25
25
13
13
8
8
8
8
6
6
6
6
  6
6
      199
199
 
26
26
13
13
8
8
8
8
6
6
    6
6
    R 201
201
 
6
6
  6
6
      200
200
 
Dubbel krona     200a
200a
 
Dubbel krona     200b
200b