RUS /SWE

Variantförtecking över
Gustav II Adolfs 1 Öre 1627-1631

Variantförtecking över
Drottning Kristinas ¼ Öre 1633-1654


     År 1883 publicerade Olof Hallborg och Robert Hartmann sitt banbrytande arbete "Utkast till beskrifning öfver Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt" som nr 8 i Svenska Numismatiska Föreningens skriftserie Numismatiska Meddelanden. Hallborgs och Hartmanns arbete fick till följd att samlarintresset för GIIA:s och Christinas kopparmynt sköt i höjden för att sedan alltid ligga på en hög nivå.
    Hallborgs och Hartmanns metod för variantbestämning av GIIA kopparmynt har på senare år visat sig ha alltför stora brister. Bland annat täcker den inte in alla varianter som kan förekomma och den tar ej heller hänsyn till kungakronornas utformning vilket är en allvarlig brist.

    Här hittar Ni de nya, mer korrekta, detaljerade och uppdaterade kataloger med dessa mynt.