RUS /SWE

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Frånside krona Åtsidans krona Vase  Prydnad  Viktiga kännetecken Vals stäl-lning Raritet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Kronan mellan: Vasaskolden mellan:  "C" mellan: Mellan kronor Vid "R"
och "S"
Vid MM
I
I
22
22
15

15
1
1
1
1
1
1
    1
1
      216
216
 
1
1
  1
1
      213
213
 
Frs.krona med defekt   S 213a
213a
NEW
  S 213b
213b
NEW
  S 215
215
 
1
1
1
1
      220
220
 
Dubbel "S"     220a
220a
 
  R 222
222
 
0/1
0/1
1
1
  R 218
218
 
1/0
1/0
1
1
    R 219
219
 
2
2
2
2
1
1
1
1
  1
1
      214
214
 
Dubbel "R"   S 214a
214a
NEW
1
1
      R 219½
219½
NEW
1
1
    S 221
221
 
Dubbel "S"   S 221a
221a
 
Dubbel kant   S 221b
221b
NEW
22a
22a
15
15
1
1
1
1
1
1
          XR 225
225
 
1
1
1
1
      224
224
 
Frs.krona med defekt     224a
224a
NEW
1
1
  1
1
    S 223
223
 
22b
22b
15
15
1
1
1
1
1
1
    1
1
      226
226
 
I1
I1
22a
22a
15
15
1
1
1
1
1
1
  1
1
1
1
      227
227
 
1
1
  1
1
      227½
227½
NEW
22b
22b
15
15
1
1
1
1
1
1
    1
1
    S 228
228
 
R 229
229
 
22c
22c
15
15
1
1
1
1
1
1
    1
1
  R 230
230