RUS /SWE
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
Frånside krona Åtsidans krona Prydnad  Vals stäl-lning Ytter-ligare kännet-ecken Rari-tet

Var.nr, från boken. Foto

Nytt num-mer
Frånsidan
Åtsidan
Krona mellan Vasaskolden mellan  "C" mellan Mellan kronor Vid "R"
och "S"
MM Vid MM
N
N
29a
29a
          1
1
3
3
      270
270
 
3
3
1
1
3
3
      271
271
 
3
3
3
3
  3
3
1
1
3
3
      272
272
 
    3
3
1
1
3
3
      273
273
 
 ↑↓     274
274