RUS /SWE

    På GIIA 1 öre runda mynt i koppar finns riksskölden under kungakronan på åtsidan. Hallborg och Hartman identifierade år 1883 fyra stycken olika konturer för dessa sköldar utöver den raka skölden som allmänt förekommer 1630-31 och den vackra Arbogaskölden. Hallborg och Hartman kallade de fyra sköldarna 27, 28, 29 och 30. Konturer för dessa sköldar finns också med i deras planschbilaga. De fyra konturerna har sedan återkommit i bild i olika publikationer av andra författare ända in i vår tid, bland annat finns de återgivna i Sveriges Mynt 1521-1977 av Ahlström m fl. Idag kan vi se att Hallborgs och Hartmanns skisser var alltför förenklade. Det har visat sig att det finns fler konturer.
    Rikssköldens konturer ligger till grund för gruppindelningen nedan.

    Välj den sköldtyp du är intresserad av och klicka på en bild för att förstora den.
    Efter det att du har valt ett motsvarande alternativ, klicka på årtalet under bilden för att gå vidare till katalogen.

    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Grupp Rikssköld typer
27 I-1
Kronor 1/Lions 1/Vase 1
I-1

Säter 1627, 1628
Nyköping 1627, 1628
I-2
Kronor 1/Lions 1/Vase 1
I-2
Säter 1627, 1628
Nyköping 1627, 1628
 
28-1
Det finns tre alternativa utformningar av rikssköldens kontur. Men skillnaderna är för små för att de ska kunna vara variantdrivande. De tre typerna av rikssköldar i denna grupp avbildas därför med en och samma kontur.
II-1
Kronor 1/Lions 1/Vase 1
II-1

Säter 1628; Arboga 1628
Nyköping 1627, 1628
II-2
Kronor 1/Lions 2/Vase 1
II-2

Säter 1629
 Nyköping 1628, 1629
II-3
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
II-3

Säter 1628;
Nyköping 1628, 1629
29-1a III-1
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
III-1

Säter 1628;Nyköping 1628
III-2
Kronor 3/Lions 2/Vase 2
III-2

Nyköping 1628
 
29-1b IV
Kronor 2,2a/Lions 2/Vase 2
IV

Säter 1628, 1629
IV-a
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
IV-a

Säter 1628
 
28-2 V
Kronor 2,2a/Lions 2/Vase 2
V

Säter 1628, 1629
   
29-2 V-a 
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
Lejonet i nedre vänstra kvadranten kan i sällsynta fall ha tappats bort. (Men finns i den övre högra).Sällsynt.
V-a

Säter 1628, 1629
   
30 VI 
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
VI

Säter 1629
   
31 VII 
Kronor 2/Lions 2/Vase 2
VII

Säter 1629
   
32 VIII 
Kronor 3/Lions 3/Vase 3
VIII

Arboga 1627, 1628