RUS /SWE
    Under år 1628 ersattes Caspar Hedviger av Markus Kock som myntmästare i Arboga. Men det var inte bara myntmästarmärket som förändrades på mynten. Örnens huvud vändes åt andra hållet i riksvapnet – åt vänster från betraktaren sett (åt höger heraldiskt sett).
    Åtsidorna avslutas ibland med MDF (Magnus Dux Finlandiae) och ibland MPF (Magnus Princeps Finlandiae). Bägge förkortningarna har betydelsen Storfurse av Finland, men Tingström föreslår i sin numismatiska uppslagsbok att MDF ska översättas med Storhertig av Finland.

     Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Örnens huvud vänt till höger.
Rikssköld Kunga-krona Diameter Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Strömar i lejonfältet Valör format Raritet Variant
VIII
VIII
10b
10b
CIVIT ARBOGENSIS GVSTAVUS ADOLPHVS SVEC GOTH MDF MM5
MM5
finns • 1   ÖR •   241a
241a
• 1 •  ÖR •   241b
241b
• 1 •  • ÖR •   241c
241c
GVSTAVUS ADOLPH9 SVEC GOTH MDF MM5
MM5
finns • 1     ÖR •   242a
242a
• 1 •    ÖR •   242b
242b
saknas • 1     ÖR •   242c
242c
• 1 •    ÖR •   242d
242d
• 1 •  • ÖR •   242e
242e
ARBOGENS  GVSTAVUS ADOLPH9 SVEC GOTH MDF MM5
MM5
saknas • 1     ÖR • 243
243
CIV  ARBOGENSIS GVSTAVUS ADOLPH9 SVEC GOTH MDF MM5
MM5
saknas • 1 •    ÖR • R 244
244
SVEC GOH MDF MM5
MM5
saknas • 1 •  • ÖR • XR 245
245
 

2. Örnens huvud vänt till vänster.
Rikssköld Kunga krona Ytterligare kännetecken Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Örens vingpennor Raritet Var.nr
Foto
II-1
II-1
2a
2a

Inga rosor vid riksskölden

CVPRE GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MPF MM1
MM1
6 st R 248
248
CVPREA  GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MPF MM1
MM1
7 st F 249
249
8 st Unik

249 ½

249 ½
II-3
II-3
3b
3b
Riksskölden mellan två rosor CVPRE GVSTAVUS ADOLPH SVECO GOTHO MPF MM1
MM1
6 st Unik 246
246

CVPREA GVSTAVUS ADOLPH SVECO GOTHO MPF MM1
MM1
6 st XR 247
247