RUS /SWE
    Den första arbogaettöringen (från 1627) skiljer sig avsevärt från alla de andra runda ettöringar i koppar från Gustav II Adolfs tid. Myntet har en diameter av bara ca 35 mm (mot normalt ca 41 mm), och det är extra tjockt för att uppnå rätt vikt (28,3 gram). Myntet gör därför skäl för namnet "Arbogapucken". Myntet har också fått en utformning som närmast för tanken till ett provmynt. På frånsidan finner vi traditionsenligt örnen från Västmanlands landskapsvapen, men på åtsidan är det tre kronor - samma kronor som på arbogaklippingen 1627 (och även fyrken 1627). Myntet har således inget riksvapen på åtsidan.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
    En annan egenhet är att myntet inte har något myntmästarmärke. Istället står det CH i frånsidans omskrift kl 12. CH tolkades av Stiernstedt på 1800-talet som Claes Hindricksson. Denna tolkning är än i idag vanligt förekommande trots att Bengt Hemmingsson i sin forskning har kommit fram till att CH står för Caspar Hedviger . Se Mynttidningen nr 1 - 1996.

    På de övriga rundmynten sätter Caspar Hedviger ut sitt myntmästarmärke, utom i något fall 1628 då istället Markus Kocks myntmästarmärke kommer i bruk.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

1. Tre kronor nedifrån sedda.
Rikssköld Kunga krona Diameter Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Valör format   Rari-tet Variant
Saknas Saknas ca 35 mm CIVIT ARBOGENSIS CH GVSTAVVS ADOLPHVS REX SVECIAE sakn. • 1  : ÖR •   XR 235
235
 

2. Med riksvapnet.
Rikssköld Kunga krona Diameter. Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Valör format Strängar i vaseskölden Rari-tet Var.nr
Foto
VIII
VIII
10a
10a
ca 44 mm CVPREA CIVIT ARBOGENSIS GVSTAVUS ADOLPHVS SVEC GOTH MDF MM5
MM5
• 1 •  • ÖR • Finns R 236
236
10b
10b
ca 41 mm CVPREA CIVIT ARBOGENSIS GVSTAVUS ADOLPHVS SVEC GOTH MDF MM5
MM5
• 1 •   ÖR • Finnsn   237a
237a
Saknas   237b
237b
• 1 •  •  ÖR • Finns   237c
237c
Saknas   237d
237d
MD FIN MM5
MM5
• 1 •  • ÖR • Saknas R 238
238
SVEC GOT  MDF MM5
MM5
• 1 •  • ÖR • Finns XR 239
239
CVPERA CIVIT ARBOGENSIS GVSTAVUS ADOLPHVS SVEC GOTH MDF MM5
MM5
• 1 •  • ÖR • Saknas XR 240
240