RUS /SWE
    
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Nova i omskriften och smala pilfjädrar.
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Ytterligare kännetecken Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden utan voluter  med rosor 
VII
9a
9a
13
13
CVPREA DALARENSIS GUST ADOLP SVEC GOT sakn       274
274
VII
Riksskölden utan voluter utan rosor 
VII
9a
9a
13
13
CVPREA DA( )LARENS GVST ADOLP SVEC GOT MM3       275a
275a
9a
9a
13
13
CVPREA DA ( ) LARENS GVST ADOLP SVEC GOT MM3  ↑↓     275b
275b