RUS /SWE
    
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Artalet under gripen
åtsidans utsmyckning Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
1F pa omse sidor om vase NOVA CVPRE NICOPEN GVSTAVUS ADOLPHUS SVEC MM1     286
286
Artalet i fransidana omskrift
åtsidans utsmyckning Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
1F pa omse sidor om vase NOVA CVPRE NICOPEN GVSTAVUS ADOLPHUS SV MM1     287
287
SVE MM1   R 288
288
ADOLPH SVEC MM1     289
289
ADOLPHVS SV MM1   XR 290
290