RUS /SWE
    
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden med voluter. 
VII
2a
2a
12
12
CVPRE N()ICOPENS GVSTAVUS ADOLP SVE GOT M P F MM1     282
282
SVEC GOT M P F MM1 ↑↓   283
283
VII
Riksskölden utan voluter. 
VII
2a
2a
12
12
CVPRE NI()COPENS GVST ADOLPH SVEC GOTH M P F MM1   XR 284
284