RUS /SWE
    
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Nova i omskriften och breda pilfjädrar.
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- stäl-lning Ytterligare kännetecken Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden med voluter utan rosor 
VII
2a
2a
13
13
CVPRE DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1 eller MM3   alla N bakvända     259
259
VII
Riksskölden utan voluter  med rosor 
VII
4a
4a
13
13
CVPRE DALARENS GVST ADOLPH SVEC GOT  MM1 eller MM3  ↑↓ alla N bakvända inga strömmar i lejonfälten XR 260
260
 
Utan nova i omskriften och breda pilfjädrar
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Ytterligare kännetecken Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden med voluter utan rosor 
VII
2a
2a
13
13
CVPRE DA( )LARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH 3
3
 ↑↓ alla N bakvända     261
VII
Riksskölden utan voluter  med rosor 
VII
4a
4a
13
13
CVPRE DA ( ) LARENS GVST ADOLPH SVEC GOT 3
3
  alla N bakvända     262a
262a
 ↑↓ alla N bakvända     262b
262b
Utan nova i omskriften och smala pilfjädrar
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Ytterligare kännetecken Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden utan voluter  med rosor 
VII
5a
5a
13
13
CVPRE DA ( ) LARENS GUST ADOLP SVEC GOT 3
3
  alla N bakvända     262½
262½
GVST ADOLP SVEC GOT 3
3
  alla N bakvända     263a
263a
bakvända N på åts rättvända N på frs   263b
263b
KVPRE DA ( ) LARENS GUST ADOLP SVEC GOT 3
3
  alla N bakvända   R 264
264
GVST ADOLP SVEC GOT 3
3
  alla N bakvända     265a
265a
bakvända N på frs rättvända N på åts   265b
265b
VII
Riksskölden utan voluter utan rosor 
VII
5a
5a
13
13
CVPRE DA ( ) LARENS GVST ADOLP SVEC GOT 3
3
        266
266
6c
6c
13
13
CVPREA DA ( ) LARENS GVST ADOLP SVEC GOT 3
3
        267
267
6d
6d
13
13
CVPRE DA ( ) LARENS GVST ADOLP SVEC GOT 3
3
      XR 267½
267½