RUS /SWE
    
Fyrken (kvartsöret) förekommer bara ett år, 1628. Den är således ett typmynt.

Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.
Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Nova finns i omskriften. Breda pilfjadrar.
åtsidans utsmyckning Frånsidans krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
1F pa omse sidor om vase Som en sveakrona, men lite storre CVPRE DALAREN GVSTAVUS ADOLPHVS SVEC MM1   XR 276
276