RUS /SWE
    
Fyrken (kvartsöret) förekommer under åren 1628 och 1629 och årtalet skrivs med arabiska siffror. 1629 års fyrk har ibland årtalet under gripen och ibland i frånsidans omskrift.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

åtsidans utsmyckning Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
1F pa omse sidor om vase NOVA CVPRE NICOPEN GVSTAVUS ADOLPHUS SVEC MM1   XR 285
285