RUS /SWE
    
Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Nova i omskriften och breda pilfjädrar.
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Ytterligare kännetecken Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden med voluter utan rosor 
VII
2a
2a
12
12
CVPRE DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1         251
251
CVPREA DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1     Spetsig pilv.   252
252
13
13
CVPREA DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1     Rät pilv.   253a
253a
  ↑↓       253b
VII
Riksskölden utan voluter  med rosor 
VII
4a
4a
12
12
CVPRE DALARENS GVST ADOL SVEC GOT MM1   N bak-vända på åts Inga ström-mar i lejon-fälten R 254
254
CVPREA DALARENS GVST ADOL SVEC GOT MM1   alla N bak-vända Inga ström-mar i lejon-fälten R 255
255
13
13
CVPR DAL()ARENS GVST ADOL SVEC GOT MM1   alla N bak-vända Inga ström-mar i lejon-fälten R 256
256
CVPREA DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1   alla N bak-vända   XR 257
257
VII
Riksskölden med voluter med rosor 
VII
4a
4a
13
13
CVPREA DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1   ↑↓ alla N bak-vända   XR 258
258