RUS /SWE
    
Gustav II Adolfs halvöringar och fyrkar från Nyköping, är generellt sett mer sällsynta och av sämre kvalitet än ettöringarna.

Halvöresmynten från Nyköping har en rak rikssköld av typ VII som nästan alltid är dekorerad med voluter på sidorna.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Vals- ställn Raritet Var.nr
Foto
VII
Riksskölden med voluter. 
VII
2a
2a
12
12
NOVA CVPREA NICOPENSIS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH M P FI MM1     277
277
M P FIN MM1   F 278
278
M P FINL MM1   R 279
279