RUS /SWE
    
Gustav II Adolfs halvöringar och fyrkar från Säter, är generellt sett av sämre kvalitet än ettöringarna. Dessutom råkade gravören vända N i omskriften bak-och-fram i flera fall.

Halvöresmynten har alltid en rak rikssköld av typ VII. Ibland är skölden dekorerad med voluter på sidorna, och ibland är det en ros på vardera sidan om skölden. Bägge dessa dekorationer kan förekomma samtidigt. De kan även vara helt utelämnade.

Halvöringarna 1627-30 har en diameter av ca 35 mm men 1631 års halvöring har ca 1,5 mm mindre diameter, vilket tydligt syns om man lägger två mynt bredvid varandra.

Klicka på respektive nummer för att få mer information.
Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Variantförteckningen har skapats i samarbete med Lennart Castenhag, Sweden.

Nova i omskriften och breda pilfjädrar.
Rikssköldens utsmyckning Kunga- krona Frs. krona Ord i frånsidans omskrift Ord i åtsidans omskrift MM Ytterligare kännetec-ken Raritet Var.nr
Foto
VII, Riksskölden med voluter 
VII
2a
2a
12
12
CVPREA DALARENS GVSTAVUS ADOLPH SVEC GOTH MM1   XR 250
250