RUS /SWE

    Utseendebeskrivning

    Ar 1633 paborjade myntverk tillverkning av mynt vars medelvikt skulle vara 10,6 gram. Fran och med ar 1640 okade medelvikten till 12,9 gram. Varje mynts diameter skulle utgora 29-30 mm.

ATSIDAN

Ўведские монеты

    Kronor. Det finns 13 olika krontyper pa Nykopingsmynt och 16 pa Satermynt. Mynt fran Avesta myntverk praglades med 2 olika krontyper.

    Text. Bokstaver som finns mellan kronorna tolkas som CHRISTINA REGINA SVECIA, vilket oversatt fran latin betyder Kristina Sveriges drottning. Sater och Nykopingsmynt har i regel storre bokstaver an Avestamynt.

    Myntmastarens tecken. Myntmastaren Markus Koks stampel har formen av en skold. Denna skold avbildar en uppatriktad pil med stjarnor runtom. Beroende pa ar och myntverk kan denna stampel variera i storlek. Ar 1633 och 1634 har man ibland praglat en ros istallet for myntmastarens tecken.

    Utsmyckningar i kanter. Ursprungligen praglades 2 rosor och 3 punkter i faltet runt kronor, bokstaver och myntmastarens tecken, i vissa fall endast 2 rosor. Sedan borjade man anvanda 5 rosor. Fran ar 1635 till ar 1640 har rosorna alltid varit fem. I vissa varianter fran 1634, 1641 och 1642 finns det 7 rosor. Det har aven hant att man glomde pragla en eller flera av dessa. Man kan anta att matrisen har slitits ut och rosorna har suddats ut. I alla de betraktade fallen dar rosorna saknades ar dock exemplen sa overtygande att det inte finns nagon tvivel pa att man har glomt att pragla dessa.
    Nar tillverkning av mynt fortsatte i Avesta har man borjat anvanda fyrkanter samt fyrkanter och rosor tillsammans. Fran ar 1653 anvande man bara fyrkanter. I Avesta borjade aven mynt utan utsmyckningar forekomma. Rosor kan se ut pa olika satt. I vissa fall ar utpraglingen mer harmonisk, i andra fall Ц mindre.

FRANSIDAN

Ўведские монеты

    Den centrala avbildningen aterspeglar Wasadynastin attvapen. Den kungliga kronan ar placerad ovanfor den. Datumet ar placerad ovanfor kronan, vid sidan om den eller under vapnet. Nominalvardet anges vid sidan om vapnet.

    Wasadynastins vapen. Vapnet ar avbildat i form av en skold som innehaller en knippe vass. Ibland kan skoldens hojd variera. Den har cirka 15 olika variationer.

    Artal. Praglingsaret angavs med arabiska siffror. I ett antal fall finns det punkter framfor artal och mellan siffror. Oftast anges artal ovanfor kronan, men mellan 1633-34 finns det varianter av kronan dar artal ar angivet under vapnet.
    I Avesta har man borjat med ange artal vid sidan om kronan.

    Tecken ovanfor OR. Tecknet ovanfor O:et ar avbildad med punkter och ibland Ц med fyrkanter.

    Nominalvardet. Nominalvardet anges oftast med arabiska siffror. Dock forekommer en romersk siffra 1 pa vissa varianter fran ar 1633-34.

    Utsmyckningar i kanter. Rosorna ar placerade i kanter ovanfor och under nominalvardet. De saknas dock pa vissa varianter myntade i Avesta. Oftast anvandes tva rosor under nominalvardet och tva ovanfor nominalvardet. I Avesta borjade man ersatta dessa med fyrkanter, det finns mynt fran 1644-45 som har bade rosor och fyrkanter samtidigt. Under 1653-54 anvandes bara fyrkanter.