RUS /SWE

    Myntmästarmärket på 1 öre runda kopparmynt kallas ibland "pilsköld" och ibland bara "mm". Myntmästarmärket är placerat på frånsidan kl 6 i omskriften.
    Pilsköldarna är knutna till Markus Kock eftersom han var den ansvarige myntmästaren för de runda kopparmyntet från 1627, men det finns ett myntmästarmärke på arbogaettöringarna som inte är en pilsköld och dess ägare är inte Markus Kock. Stiernstedt och Tingström ansåg att det tillhör Claes Hindricksson, men Ulf Ottosson hävdar med emfas att det är Caspar Hedvigers myntmästarmärke. Se Mynttidningen nr 1 1996 sidan 18. Eftersom Ottosson stödjer sin teori på arkivuppgifter får den anses vara väl underbyggd.

    Klicka på en bild för att förstora den.
    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Myntmästarmärken
MM 1
MM1
Säter, Nykoping 1627-29
MM 2
MM2
Säter, Nykoping 1627-28
MM 3
MM3
Säter, Nykoping
1628-29
MM 3a
MM3a

Nykoping
1628
MM 4
MM4
Säter 1628-31,
Nykoping 1628
MM 5
MM5
Arboga
1627-28