RUS /SWE

    Att klassificera frånsidans utsmyckning är svårare än man kan tro. Dels har denna utsmyckning olika storlekar och dels skiljer sig utformningen åt genom antal kronblad. Att göra en fullständig förteckning över dessa utsmyckningar är kanske inte så meningsfullt, eftersom det är tveksamt om utsmyckningen ska spela en avgörande roll vid variantbestämningen av ettöringarna. Det är ju inte alltid som dessa utsmyckningar är så tydliga på mynten.
    I det följande visas en provkarta på utsmyckningarna på ettöringar från Säter för olika årtal.

    Klicka på en bild för att förstora den.
    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

 Frånsidans utsmyckn
  1 2 3 4 5 6 7
1627
1627-1
     
1627-5/font>
 
1628
1628-1
       
1628-6
1629    
1629-3
1629-4
     
1630  
1630-2
         

1631