RUS /SWE


    På frånsidan på ettöringar från Säter under GIIA-perioden finner vi dalavapnet, dvs de två korslagda dalpilarna under en krona. Pilfjädrarna (eller pilvingarna som de också kallas) finns i två grundutföranden: korta och långa.
    Under 1627 gäller allmänt de korta pilfjädrarna. Under 1628 förekommer de i början av året samtidigt som ordet NOVA finns i frånsidans omskrift. Av någon underlig anledning dyker de korta pilfjädrarna upp sporadiskt 1629, men det är sällsynt.

    Klicka på en bild för att förstora den.
    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Dalavapnets pilfjädrar

De korta och breda pilfjädrarna förekommer 1627-28 (sporadiskt 1629).

De långa och smala pilfjädrarna förekommer 1628-31

Ytterligare att veta om varianter