RUS /SWE
RUS /SWE

    Rikssköldarna är indelade i fyra fält med Lejonen i två av dem.
    Lejonen på rikssköldarna har, då de runda kopparmynten introduceras 1627, en upprätt hållning. Detta gäller för Säter och Nyköping. I Arboga har däremot lejonet ett annat utseende. Se bilderna nedan.
    På mynt från Nyköping 1627 finner man ibland lejon med en krona på huvudet. I övrigt har dessa lejon standardutformningen enligt typ 1.
    Under senare delen av perioden antar lejonen på Säter-riksskölden ny utformning (typ2). Lejonen har då alltid en krona på huvudet och hållningen är framåtlutad.

    Klicka på en bild för att förstora den.
    Det går att öppna flera bilder samtidigt för jämförelse.

Lejonen på riksskölden
Typ 1
1

Säter, Nykoping 1627
Typ 1a
1a

Nykoping 1627-28
Typ 2
2

Säter 1629-31
Typ3
3

Arboga 1627

    Sveakronor i de andra två.
    Dessa sveakronor finns i fyra varianter. Punsen för variant 2 gick sönder vid något tillfälle, men man fortsatte att använda den vilket resulterade i att det även finns "trasiga" sveakronor av typ 2, men detta har här inte påverkat indelningen i varianter.

Sveakronorna på riksskölden
Typ 1
1

Säter, Nykoping
Typ 2
2

Säter, Nykoping
Typ 2a
2a

Säter, Nykoping
Typ 3
3

Nykoping
Typ 4
4

Arboga

    På ettöringar från Säter och Nyköping finns i centrum av riksskölden två typer av vase. Arbogamynten har sin egen vase.
Vase på riksskölden
Typ 1
1

Säter, Nykoping
Typ 2
2

Säter, Nykoping
Typ 3
3

Arboga

    Между короной и гербом, иногда располагаются украшения, их типы вы можете видеть ниже.
Украшения между короной и гербом.
1
1
2
2

3
3

4
3