RUS /SWE
    Myntmästarens tecken. Myntmästaren Markus Koks stämpel har formen av en sköld. Denna sköld avbildar en uppåtriktad pil med stjärnor runtom. Beroende på år och myntverk kan denna stämpel variera i storlek. År 1633 och 1634 har man ibland präglat en ros istället för myntmästarens tecken.

    Ursprungligen präglades 2 rosor och 3 punkter i fältet runt kronor, bokstäver och myntmästarens tecken, i vissa fall endast 2 rosor. Sedan började man använda 5 rosor. Från år 1635 till år 1640 har rosorna alltid varit fem. I vissa varianter från 1634, 1641 och 1642 finns det 7 rosor. Det har även hänt att man glömde prägla en eller flera av dessa. Man kan anta att matrisen har slitits ut och rosorna har suddats ut. I alla de betraktade fallen där rosorna saknades är dock exemplen så övertygande att det inte finns någon tvivel på att man har glömt att prägla dessa.
    Rosorna är placerade i kanter ovanför och under nominalvärdet. De saknas dock på vissa varianter myntade i Avesta. Oftast användes två rosor under nominalvärdet och två ovanför nominalvärdet.
    Oftast användes två rosor under nominalvärdet och två ovanför nominalvärdet. I Avesta började man ersätta dessa med fyrkanter, det finns mynt från 1644-45 som har både rosor och fyrkanter samtidigt. Under 1653-54 användes bara fyrkanter.
    Rosor kan se ut på olika sätt. I vissa fall är utpräglingen mer harmonisk, i andra fall – mindre.

Typer av utsmyckning
  1633 1634 1635 1636 1637 1638 1640-42 1644-54
1
2
3    
4        
5        
6            
7            
8              
Typer av myntmästarmärke
1
2